Adatkezelési nyilatkozat

A mindensync által kezelt adatok az alábbi főbb csoportokba sorolhatók:

  1. Felhasználói adatok
  2. Adminisztratív adatok
  3. Statisztikai adatok

1. Felhasználói adatok

Ebbe a csoportba tartozik az összes olyan adat, amelyhez a mindensync az adatmozgatással kapcsolatos tevékenysége során jut hozzá, vagy a felhasználó e célból feltölt vagy manuálisan rögzít.

Ezekkel az adatokkal teljes egészében a Felhasználó rendelkezik: az erre jogosult felhasználó határozza meg, hogy mely fiókok milyen mértékben férnek hozzá ezekhez az adatokhoz, és hogy milyen műveleteket végezhetnek ezekkal az adatokkal, beleértve az adatok manuális vagy automatizált rögzítését, módosítását, törlését, archiválását, le- és feltöltését, valamint a kapcsolatokon keresztül történő fogadását és továbbítását.

Ezeket az adatokat a mindensync kizárólag a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás által indokolt módon és mértékben továbíthatja, illetve kezelheti.

A felhasználói adatok tartalmáért a mindensync semmilyen felelősséget nem vállal. Azok naprakészségért is csak annyiban, amennyiben az adatok frissességét biztosító adatcserék sikeresen lezajlottak. A sikertelen adatcserékről a mindesync értesíti a felhasználót, az értesítési beállítások szerint. Az adatok helytállóságáért pedig a mindensync csak annyiban felel, hogy az adatok megfelelnek a kapcsolatok (vagy a felhasználók) által biztosított adatoknak és a beállított feldolgozási szabályoknak. Amennyiben ezek az adatok nem felelnek meg a bállított szabályoknak, úgy a Felhasználó hiba bejelentést tehet. Amennyiben ezek az adatok nem felelnek meg a felhasználó elvárásainak, úgy a Felhasználó ugyanitt jelezheti észrevételét, vagy fejlesztési javaslatot tehet.

Röviden: "Ezek a Te adataid, amiket mi kezelünk, de kizárólag az általad kért módon, és ezért Te felelsz értük."

Ugyanakkor a mindensync köteles a hatóságokkal együttműködni, az általuk felhívásra kötelező adatszolgáltatást teljesíteni. A mindensync jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a felhasználói adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

2. Adminisztratív adatok

A szolgáltatás működtetéséhez szükséges információk tartoznak ide. Ezek szabályozzák, naplózzák, vagy egyéb módon támogatják a mindensync működését. Ide tartoznak az alábbi adatok (a felsorolás nem teljeskörű):

  • Fiókadatok: fiókazonosító, jelszó, e-mail cím, stb.
  • Cég: számlázási adatok
  • Kapcsolatok és beállításaik
  • Megfeleltetési szabályok
  • Adatmozgatási és hiba naplók
  • Számlák
  • Üzenetek, értesítések

A bemutató fiók email címére havonta legfeljebb egyszer a mindensync új szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatót küldünk (lemondható).

A felhasználói fiók e-mail címére a szolgáltatás működésvel kapcsolatos értesítéseket küldünk. Ha a felhasználó engedélyezi a hírlevélelet akkor havonta legfeljebb egyszer a mindensync új szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatót küldünk.

3. Statisztikai adatok

A mindensync által megmozgatott és feldolgozott adatok mennyiségéről, az azokat érintő eseményekről, az adatok jellegétől függő bontásban statisztikai adatokat gyűjtünk. Ezeket az adatokat a hibák elhárítása, és a szolgáltatás minőségének javítása végett használjuk. A statisztikai adatokat az általunk válaszott ideig megőrizzük.